Vacaturekenmerken

Huizen

32-40 uur

Per 1 mei 2024

LC van de CAO/PO

Elan College Huizen is een school voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO) voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben vanwege hun gedrag. Zij volgen onderwijs op vmbo B/K/TL-niveau of doen de entree-opleiding, een combinatie van stage en onderwijs. Binnen ons onderwijs staan gedragsregulatie en het opdoen van positieve ervaringen centraal. Het team bestaat uit gedisciplineerde aanpakkers die duidelijk communiceren.

Voor Elan College Huizen zijn wij op zoek naar:

een orthopedagoog/(school) psycholoog (24-32 uur)

Durf jij buiten de kaders te denken, de regie te pakken en te doen wat nodig is? Wil je werken in een inspirerende werkomgeving waar je écht een verschil kunt maken?

Als expert op het gebied van leren, ontwikkeling en gedrag:

 • Ondersteun jij kwalitatief goed onderwijs. Je helpt én versterkt leraren en intern begeleiders en hanteert daarbij de principes van ‘De leraar centraal’;
 • Ligt je focus op intensieve samenwerking in de driehoek leerling-ouders-school; • heb je een actieve rol in de Commissie van Begeleiding (CvB) en tijdens MDO’s;
 • Denk je mee, ondersteun en adviseer je bij complexe hulpvragen;
 • Bied je ondersteuning aan collega’s bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van besprekingen;
 • Zet je in op een intensieve samenwerking met externe instanties, zoals jeugdhulp en gemeentes;
 • Ben je bekend met handelingsgericht werken (HGW) t.b.v. ontwikkelingsperspectieven met ambitieuze doelen en heldere onderwijs- en opvoedingsbehoeften;
 • Sluit je aan bij het schoolplan en het strategisch beleidsplan van stichting Elan.

Dan zoeken wij jou!

Wat breng je mee?

 • Affiniteit met de doelgroep binnen het gespecialiseerd onderwijs.
 • Gespreks- en begeleidingsvaardigheden.
 • Schrijfvaardigheden (heldere communicatie, afgestemd op de doelgroep).
 • Visualisatievaardigheden.
 • Flexibele, analytische en oplossingsgerichte werkhouding.
 • Aandacht voor samenwerking en verbinding.
 • Oprechte betrokkenheid bij het welzijn van een ander.
 • Analytisch en (zelf)reflecterend vermogen.
 • Een bachelor Pedagogische Wetenschappen/Psychologie, aangevuld met een afgeronde master
 • Orthopedagogiek/(klinische) ontwikkelingspsychologie.
 • Een basisaantekening diagnostiek (BAPD).
 • Eventueel een afgeronde postacademische opleiding schoolpsycholoog.

Dit bieden wij:

 • Een jaaraanstelling met uitzicht op een vast dienstverband in schaal 11 (OOP) van de CAO/PO.
 • Goede begeleiding, intervisie en ruimte voor professionalisering.
 • Enthousiaste en professionele collega’s, die vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid met passie en inzet werken.
 • Een flexibele opstelling waarin we zoveel mogelijk rekening houden met individuele wensen t.a.v. taakomvang en werkdagen.