Medewerkers

Onze medewerkers staan sterk in hun schoenen, zijn veerkrachtig en energiek en bedrijven soms topsport met onze leerlingen. Zij willen echt het verschil maken.

Elan hecht aan een passend aanbod voor alle kinderen in de klas. Omdat je als leerkracht bij ons hierin een belangrijk aandeel hebt, staan de leerkrachten en het versterken van hun leerkrachtvaardigheden bij Elan centraal.

veerkrachtig,
energiek,
het verschil maken

Wat maakt Elan uniek?

 • We zijn een laagdrempelige organisatie, die zich onderscheidt omdat wij alleen gespecialiseerd onderwijs bieden.
 • De nadruk in onze aanpak ligt op de verbinding van pedagogisch én didactisch handelen. We gaan op zoek naar de verhalen achter het gedrag van kinderen.
 • We zetten in op structurele begeleiding en starters krijgen extra begeleiding. Er zijn ook intervisiegroepen zodat je vraagstukken kunt delen met collega’s.
 • Je werkt samen met specialisten in een multi-disciplinair team aan het ‘wel zijn’ van kinderen.
 • We werken met pilots voor medewerkers, bijvoorbeeld een betaalde snuffelstage voor onderwijsassistenten.
 • Zij-instromers staan in hun eerste jaar altijd minimaal drie maanden met een bevoegde leerkracht voor de klas.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris conform CAO PO, met een uitstekende pensioenregeling en een tegemoetkoming in de reiskosten.
 • Doorgroeimogelijkheden op basis van competenties, zowel binnen de eigen functie als naar andere functies. Functiedifferentiatie voorziet erin dat je kunt doorgroeien op basis van toegevoegde waarde en niet op basis van formatieruimte.
 • Functiedifferentiatie voor onderwijsassistenten A, B en C
 • Functiedifferentiatie voor leraarondersteuners A en B
 • Functiedifferentiatie voor leerkrachten LC en als excellente leerkracht LD
 • Een aanstelling voor een jaar; bij goed functioneren na een jaar een vast contract.
 • Twee fietsregelingen (fiscale uitruil van een fiets tot € 1.000 of een leasefiets)
 • Jaarlijkse uitruilmogelijkheden voor een deel van de kosten voor mobiel, internet thuis, contributie vakbond of reiskosten.