Iedereen wil leren. Kinderen bij wie dit niet vanzelf gaat, krijgen bij Stichting Elan kansen voor de toekomst. Wij hebben ruim 250 bevlogen professionals in dienst, onder wie leerkrachten, onderwijsassistenten, leraarondersteuners, orthopedagogen, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers en logopedisten. Allemaal hebben zij hetzelfde doel: iedere leerling onderwijs en ondersteuning geven. Stichting Elan bestaat uit acht scholen; Stichting Elan bestaat uit acht scholen; één voor gespecialiseerd onderwijs (GO), vier voor gespecialiseerd basisonderwijs (GBO), één voor gespecialiseerd onderwijs en gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GO/GVO) en twee voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO). Daarnaast zijn er verschillende tussenvoorzieningen en werken er medewerkers in de expertisepool die ingezet worden ter versterking van de basisscholen in de omgeving.

Leerportaal moet de ‘Funda van de arbeidsmarkt worden’

De drempel om een opleiding te volgen is voor velen relatief hoog. De nieuwe portaal moet ervoor zorgen dat meer mensen een studie gaan volgen om bij voorbeel in de zorg of het onderwijs aan de slag te gaan.
Lees hier het hele artikel